Комунальний заклад" Навчально - виховний комплекс №2 середня школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад м.Покров Дніпропетровської області"


запам'ятати

 

Творча група "Золота зернина"

Девіз:Жити,відчувати, думати, любити, звершувати відкриття"

Кодекс творчої групи

v    Глибоко, грунтовновивчитинауково-педагогічнулітературу з обраноїпроблеми.

v  Обґрунтуватиактуальністьпроблеми.

v  Розкритисутністьосновнихположеньідей, рекомендацій, форм, прийомів, методівроботи.

v  Розробитиновітехнології, моделі, схеми, рекомендації, поради з упровадженням в практику досягненьколег і науковців.

v  Визначитиконкретнізавданняметодичним службам, педагогам по упровадженню в практику інноваційнихтехнологій.

v  Провести апробаціюрекомендацій, запропонованихтворчоюгрупою, вноситинеобхіднікорективи.

v  Впроваджувати в практику роботинабутийдосвідрізнимизасобами, а саме:

Виступати з лекціями, доповідями.

Пропагуватисвоїдобутки в пресі.

     Демонструватиїх на практиці

Проводитисемінари-практикуми, науково-практичніконференції з даноїпроблеми

v  Узагальнюватидосвід, оформляючивідповіднудокументацію.

 

                                       Склад творчої групи

1.      Чорнокуренко І.Л.

2.      Котій М.В.

3.      Клокова О. М.

4.      Бурлай Л.П.

5.      Гаврилова Т.В.

6.      Башкірова Ю.Ю.

7.      Сабітов В.О.

 

План роботи

 творчої групинад проблемою

 «Розробка основ розвитку креативної особистості

в умовах школи життєтворчості»

 на 2014– 2015 н. р.

І V  етап

Оформлення результатів

Мета:- формування професійної компетентності,

  - збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу,

  - вироблення інноваційного стилю діяльності.

 

Завдання:

·         Систематизувати педагогічний інструментарій розвитку креативної особистості.

·         Узагальнити досвід роботи педагогів школи з досліджуваної проблеми.

·         Підготувати серію публікацій.

 

 

Заняття №1

 

Тема: «Портфоліо вчителя як засіб розвитку творчої особистості»

Мета:надати реальну допомогу вчителям щодо розвитку їхньої майстерності шляхом упровадження в професійну діяльність інноваційних методик та технологій.

Форма: практикум

Кредо:І.Франко: „Учителями школа стоїть»

Термін: жовтень

План

1. Поняття, функції, типи, мета створення. Нові форми портфоліо.

2. Структура портфоліо: класична, творчого педагога, альтернативна.

3. Зміст портфоліо: основні та варіативні розділи.

4. Вимоги до педагогічного портфоліо.

 

Заняття №2

Тема:Майстер-клас як ефективна форма пропаганди, поширення і впровадження перспективного педагогічного досвіду

МЕТА:

•удосконалення наукової, освітньої, професійної підготовки педагогічних працівників;

•практичне індивідуальне оволодіння уміннями і навичками застосування форм і методів навчання і виховання;

•формування авторської системи діяльності;

•удосконалення педагогічного менеджменту.

Завдання майстер-класу:

•сприяти розвитку педагогічної творчості;

•передача авторського досвіду педагогів;

*направлення досвідів у фахові журнали;

·         створення банку мультимедійних уроків

Форма: педагогічний калейдоскоп

Кредо: « Від творчого вчителя  - до творчого учня»

Термін: грудень

План:

1. Майстер-клас. « Авторський урок». Яремчук О. Я.

 2. Майстер-клас «Інтерактивні технології навчання –шлях формування творчої особистості учня». Лебідь І. Я.

3. Майстер - клас «Технологія конструювання мультимедійного уроку».

          Курочкіна Ю. М.

 

 

 

 Заняття № 3

Тема: Методичний дайджест «Робота з обдарованими дітьми»

Мета:Систематизувати матеріали з досліджуваної проблеми

Форма: педагогічні читання

Кредо:Виховання розгортається як найширша в світі проблема – проблема життя як творчості.  Л.Виготський

Термін: січень

              План

1.Анотація

2.Зміст

3.Висновки

 

 

 

 

 

Заняття №4

Тема: «Тьютор - якісно вища педагогічна позиція і новий простір духовно - моральної взаємодії»

Мета: удосконалення наукової, освітньої, професійної підготовки педагогічних працівників; розвиток творчої ініціативи вчителів на основі інноваційних підходів до організації навчально- виховного процесу; створення теоретичного банку даних з теми «Технологія тьюторської підтримки».

Кредо: « Педагогіка – це наука, мистецтво, вона потребує глибоких спеціальних знань, особливого таланту. Педагогіка – чудова наука, зібрання дивних думок,- не можна покладатися тільки на свій власний досвід, потрібно вчитися вчити    К.Д. Ушинський

Форма: калейдоскоп методичних ідей.

Термін: лютий.

План

1.      Роль тьюторства в системі педагогічної освіти.                               Башкірова Ю.Ю.

2.      Технологія успіху.                                                                                    Гаврилова Т.В.

3.      Практична робота як засіб формування пізнавальної активності учнів.

Бурлай Л.П.

4.      Принципи саморозвитку особистості.                                                 Чорнокуренко І.Л.

5.      Тренінг «Самоорганізація особистості»:

*8 кроків, щоб уникнути перевтоми.                                              

Сабітов В.О.

*Поради Далай- лами.                                                                           Чорнокуренко І.Л.

      6.       Технологія рефлексивного виховання.                                            Клокова О.М.

     7.      Презентація дайджесту «Робота з обдарованими дітьми».   

                                                                                                                              Котій М. В.

  

 

 

Тематика засідань творчої групи «Золота зернина»

2014-2015 н.р.

 

№ п/п

Зміст

Термін

Відповідальні

Очікувані результати

1.

Дискусійна трибуна

 Кредо:

"Тільки тоді, коли школа буде педагогічною лабораторією, вона не відстане від загального прогресу."

                                      Л. Толстой

·         Проектуємо план роботи творчої групи на підсумковому етапі роботи над проблемою.

·         Розподіл доручень між членами творчої групи.

 

вересень

Клокова О.М.

План роботи на рік

2.

 Методична сесія «Використання ІКТ – шлях до розвитку вчителя і учня»

Кредо:

"Учитель живе доти, доки вчиться; щойно він перестає вчитися, у ньому помирає вчитель."       К.Ушинський

·         Особливості уроку з використанням ІКТ.

·         Проектування комп’ютерного уроку.

 

листопад

Бурлай Л. П.

Гаврилова Т.В.

Курочкіна Ю. М.

Випуск методичного бюлетеня

3.

 

 

 

 

 

Методичний практикум «Мультимедійна підтримка НВП»

Кредо:

"Якщо ви хочете, щоб педагогічна праця давала вчителеві насолоду, щоб повсякденне проведення уроків не перетворювалося на нудну, одноманітну повинність, виведіть кожного вчителя на щасливу стежку дослідника." В. Сухомлинський 

·         Програма РOWER POINT.

·         Програма «Електронний конструктор уроку»

 

січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени тв. групи

Створення медіатеки

4.

Методична виставка

« Вчителі і діти! Нерозривне і одвічне коло»

 

 

 

 

 

квітень

 

 

 

Члени тв. групи