Комунальний заклад" Навчально - виховний комплекс №2 середня школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад м.Покров Дніпропетровської області"


запам'ятати

 

Шкільне самоврядування

 

 

   

 

 

 

 

 

НАЙСИЛЬНІШИЙ ТОЙ, ХТО МАЄ СИЛУ КЕРУВАТИ САМИМ СОБОЮ.

Положення про шкільне самоврядування.

1.Рада школи є органом шкільного самоврядування.

2. Склад Ради школи 65 осіб, які обираються шляхом відкритого голосування від 5 – 11 класів школи строком на 1 рік.

3. Членом Ради школи може бути учень, що досяг віку 10 років, є активним учасником шкільних справ.

4. Чергові вибори членів Ради школи  відбуваються щорічно в другий тиждень вересня.

5. Участь у роботі Ради школи проводяться один раз у чверть. Також Рада школи може збиратись позачергово для вирішення поточних питань.

6. Члени Ради школи мають право вільного висловлювання.

7. Повноваження членів Ради школи можуть бути припинені у разі:

- складання повноважень за особистою заявою;

- переходу до іншої школи;

- відкликання класом свого представника із складу Ради школи;

- у разі закінчення школи;

- член Ради школи може бути виключений зі складу Ради школи у разі пропуску 3 засідань підряд без поважних причин.

8. Рада школи працює на засіданнях.

9. Засідання Ради школи проходять відкрито.

10. Повноваження Ради школи:

- прийняття рішень з найважливіших питань шкільного життя у межах своєї компетентності;

- внесення пропозицій адміністрації школи, педагогічній раді з питань навчання та дозвілля;

- участь у складанні річного плану школи;

- координація роботи класів, доведення до класу завдань роботи школи;

- піклування про молодших школярів, допомога ветеранам, одиноким, акції допомоги дітям – сиротам, участь у благоустрої території школи;

- контроль за створенням належних умов для навчання та дозвілля учнів;

- організація пошукової роботи, екскурсій, іншої позакласної роботи;

- контроль за відвідуванням уроків, участь у обговоренні проблем шкільної форми;

Контроль за порядком під час чергування класів по школі.

11. Рада школи затверджує перелік центрів та обирає голів центрів.

12. Рада школи може виносити на розгляд питання, що турбують учнів школи.

13. Рада школи має право вносити зміни і доповнення до Положення про Раду школи.

Положення про Голову Ради школи.

1.     Голова Ради школи є головою учнівського колективу і виступає від його імені.

2.     Голова Ради школи обирається учнями школи на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом голосування строком на 1 рік.

3.     Головою Ради школи може бути обраний учень школи, який досяг віку 14 років, є активним учасником шкільних справ, має добрі оцінки з навчальних предметів.

4.     Голова Ради школи є керівником учнівської Ради школи.

5.     Голова Ради школи:

-         виносить на розгляд Ради школи питання, що турбують учнів;

-         має право брати участь у роботі педагогічних рад;

-         має право ініціювати зміни, що покращать навчання та дозвілля учнів;

-         має право голосу при вирішенні питання  подальшого перебування учнів у школі;

-         скликає чергові засідання Ради школи;

-         бере участь у роботі центру по захисту прав дитини;

-         не має права передавати своє повноваження іншим особам;

-         координує діяльність Ради школи;

-         рішення Голови Ради школи незалежні від рішень адміністрації школи з питань учнівського самоврядування.

6.     Повноваження Голови Ради школи припиняються у разі:

-         відставки;

-         неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

-         закінченням школи.

 

Правління учнівського  самоврядування, від імені учнів, виражаючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини - учня, та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування в школі, прагнучи розвивати і зміцнювати демократію у суспільстві, усвідомлювати відповідальність перед власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, засвідчує цей Статутосновний закон учнівського самоврядування школи № 8 м. Орджонікідзе Дніпропетровської області.

Розділ І ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Стаття 1. Учнівське самоврядування є добровільним об'єднанням учнів, мета якого сформувати в дітях  почуття господаря школи, класу, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

Стаття 2. Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей, створена людьми і для людей. Учні є людьми.

Стаття 3. Символами Учнівського самоврядування є герб , прапор та гімн школи.

Стаття 4.учнівське самоврядування відповідає структурі: загальні учнівські збори, Рада учнівського самоврядування.

Розділ ІІ  Права, свободи та обов’язки

Стаття 1. Кожен, хто навчається в школі має право:

-         діяти на свій розсуд, вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і свободу інших;

-         за образу його честі і гідності подати заяву в актив школи;

-         подати свою пропозицію в актив учнівського самоврядування;

-         висувати кандидатуру, а також само висуватися і бути обраним в будь – який орган школи;

-         брати участь у будь – яких сферах шкільного життя, ініціювати будь – які форми цього життя (клуби, гуртки);

-         ставити питання про перебування в школі учня школи, якщо той своїми діями порушує закони школи;

-         вибирати профіль навчання, факультативи і додаткові заняття, мистецькі гуртки, студії;

-         не з’явитися на урок тільки за домовленістю з учителем або директором школи;

-         додатково здати програму за навчальний рік і перейти в наступний клас;

-         вимагати щоб урок закінчився відразу після дзвінка на перерву.

Стаття 2.

Кожен Учень зобов’язаний.

- пройти курс навчання в школі;

- подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;

- виконувати вимоги вчителів з підготовки до уроків;

- дотримуватись норм , статуту та законів школи.

Стаття 3.

Закон «Про захист честі та гідності учня школи, викладача і працівника школи»

Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.

Образою честі і гідності людини є:

-         нанесення побоїв, побиття;

-         загроза, залякування, шантаж;

-         вживання образливих слів, кличок;

-         дискримінація за національними та соціальними ознаками;

-         глузування з фізичних недоліків;

-         поява в стані сп’яніння;

-         добровільне прийняття на себе функції раба(«шістки»);

-         здирство, вимагання;

-         крадіжка;

-         псування особистих речей інших людей;

-         брудні наклепи, плітки;

-         будь – які дії чи слова, що ображають честь, гідність іншої людини.

Стаття 4.

Повноваження Голови Ради школи.

Обов’язки:

-         планує і веде збори Правління;

-         розподіляє завдання між активом;

-         співпрацює з директором школи;

-         виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією школи;

-         відповідає за підготовку майбутніх керівників самоврядування в школі. Є лідером!

Стаття 5.

Повноваження заступника Голови Ради школи.

-         Є його правою рукою;

-         За відсутності голови виконує його обов’язки;

-         Допомагає голові виконувати його обов’язки;

-         Щохвилини готовий перейняти обов’язки голови.

Стаття 6. Повноваження центрів школи:

1.     Керують роботою центрів класів.

2.     Особисто відповідають за основні напрямки роботи самоврядування.

3.     Збирають ідеї учнів своїх класів сто вовно роботи самоврядування і представляють їх на зборах активу.

4.     Переставляють своїм центрам звіти роботи Правління самоврядування.

Розділ 1.

Стаття 1.

Навчальний центр.

-         організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки;

-         залучає учнів в гуртки, виступає  з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;

-         надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, створення лекторських груп тощо;

-         бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, організації виготовлення навчальних посібник, дидактичного і роздаткового матеріалу, облік і збереження обладнання, ремонт і виготовлення нових  дидактичних матеріалів в шкільних умовах;

-         проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, вечори, стінгазети);

-         члени комісії беруть участь в підготовці і проведенні бесід в класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання)

Стаття 2.

Естетично – розважальний центр.

-         керує проведенням культурно – масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів;

-         організовує оформлення школи та класних кімнат;

-         несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини і програму дозвілля;

-         встановлює зв’язки з кінотеатрами, клубами, музеями;

-         домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій, кінолекторії для учнів;

-         вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва, проводить запис в гуртки. організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.

Стаття 3.

Спортивно – оздоровчий.

Робота цього центру полягає у проведенні спортивних акцій, турнірів, туристичних змагань і походів.  Голова центру повинен мати організаційні здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів. Члени центру повинні проявляти активність у різних спортивно - туристичних акціях, здійснювати нагляд за фізичною формою учнів та станом здоров’я. Пропагувати здоровий спосіб життя.

Стаття 4.

Правовий центр дисципліни і порядку.

-         Виховує правову культуру учнів школи;

-         формує громадянську свідомість та патріотичні почуття школярів;

-         призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку, відвідування учнями школи;

-         використовує заходи виховного впливу до порушників дисципліни;

-         організовує рейди виконання законів школи – шкільна форма, запізнення, паління на території школи.

Стаття 5.

Господарчо – трудовий центр.

-         Виховує  в учнів бережливе ставлення до збереження шкільного майна;

-         створює бригади учнів для ремонту меблів та шкільного інвентаря;

-         проводить акції для кращого оформлення школи;

-         проводить благодійні акції допомоги літнім людям, ветеранам ВВВ;

-         організовує творчі виставки виробів своїми руками майстрів школи, батьків;

-         організовує дні добрих справ.

 

 

 

 Кожен педагог добре розуміє, що формування конкурентоспроможної особистості для життя в нових економічних умовах, створення умов для самореалізації - головна місія сучасної школи, а без розвиненої, науково обґрунтованої системи досягти цієї високої мети неможливо. Особливо треба виокремити такий важливий пріоритет виховного процесу, як організація самоврядування у школі.
Основними принципами самоврядування можна визначити такі:
•принцип педагогічного сприяння, педагогіка співпраці передбачає вирішення проблеми учнями суспільного з вчителями;
•принцип наступності та змінності активу забезпечує встановлення товариських стосунків старших учнів з молодшими;
•принцип конкретної предметної діяльності ставить за мету здійснення традиційної або розвивальної діяльності;
•принцип єдиного планування забезпечує скоординованість планів, єдність дій учительського й учнівського колективу, що сприяє підвищенню авторитету учнів, веде до співробітництва;
•принцип розвитку ініціативи та самодіяльності;
•принцип єдності прав та обов'язків учнів поєднує громадські й особисті інтереси в роботі органів учнівського самоврядування.
 
 
       
      Таким чином, головною метою самоврядування у школі є формування в учнів навичок самоврядування, самостійності, ініціативи, навчити цьому всіх, а не лише активістів.ожен педагог добре розуміє, що формування конкурентоспроможної особистості для життя в нових економічних умовах, створення умов для самореалізації - головна місія сучасної школи, а без розвиненої, науково обґрунтованої системи досягти цієї високої мети неможливо. Особливо треба виокремити такий важливий пріоритет виховного процесу, як організація самоврядування у школі.
 
 
                     
                     
                                                                               ГІМН 
                                                                     ДГОЖУРАВЛИК

                                            “Ж У Р А В Л И К И”

                                                           Слова П.Воронька
                                                           Музика В.Діброви                                                          
 
                     І
      Журавлики линуть: “Курли та курли”.
      Ми з краю свого в чужину попливли.
      І там, за морями, в далекім краю,
      Згадаєм не раз Україну свою.

                 Приспів
      Дивний ключ у небі лине
      Не залізний, а пташиний.
      Цим ключем у синій мглі
      Прилітають журавлі.

                     ІІ
      Де вивели діток, де гнізда звили.
      Журавлики линуть: "Курли та курли". 
                                                          Під ними родюча безмежна земля, 
                                                          Стерня золотіє, парує рілля.

                                                                     Приспів
                                                          Дивний ключ у небі лине
                                                          Не залізний, а пташиний.
                                                          Цим ключем у синій мглі
                                                          Прилітають журавлі.

                                                                         ІІІ
                                                          Усе тут знайоме і рідне усе,
                                                          А вітер південний додому несе.
                                                          Їм люди гукають: “Здорові були!”.
                                                          Журавлики ніжно: “Курли та курли”.

                                                                     Приспів
                                                          Дивний ключ у небі лине
                                                          Не залізний, а пташиний.
                                                          Цим ключем у синій мглі
                                                          Прилітають журавлі.