Комунальний заклад" Навчально - виховний комплекс №2 середня школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад м.Покров Дніпропетровської області"


запам'ятати

 
Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Методичне об'єднання вчителів початкових класів

Шкільне методичне обєднання – це добровільне обєднання вчителів, створене з метою забезпечення ефективності роботи кожного учителя, їх творчого розвитку й поширення нових педагогічних ідей.

Новаторство, творчість, професіоналізм – запорука успіху колективу початкової школи.

 Педагогічна проблема: « Педагогічна ідея  - це крила, на яких злітає педагогічна творчість. Ідея надихає колектив, і починається найцікавіше в шкільному житті – колективна дослідницька робота»

                                                                                                                                                В.О.Сухомлинський

Професійне кредо: Жити, відчувати, любити, звершувати відкриття.

 

Кадрове забезпечення

Вчителі вищої категорії    -      9 

Старший вчитель            -      2

Вчитель – методист         -      4

 

Відмінник освіти України  -     4                      

Середній вік                    -     50 р.

Загальний стаж  роботи у школі    - 260 р

 

 

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів школи І ступеня

 

 

Завдання методичного об’єднання вчителів початкових

класів  на 2013 -2014 н.р.

 

-       забезпечувати методичний та психолого -педагогічний супровід стандартизації якісної початкової освіти;

 

-      впроваджувати стратегії креативної освіти для формування та розвитку інноваційного потенціалу особистості;

 

-      сприяти розвитку критичного мислення, адаптованого до сучасних реалій та умов;

 

-      забезпечувати особистісно- зорієнтований підхід до розвитку особистості учня, індивідуальний і диференційований підхід у процесі навчання;

 

-      використовувати системний підхід до організації роботи із здібними та обдарованими уч нями, залучаючи їх до участі у конкурсах, змаганнях;

 

-      створювати відповідний психологічний мікроклімат для формування та розвитку інноваційного потенціалу особистості, впроваджувати у практику  повсякденної роботи застосування певних стратегій з метою отримання бажаного результату;

 

-      використовувати сучасні інформаційні технології, впроваджувати інтерактивні методи та методики моніторингових досліджень якості знань і умінь учнів;

 

-      створювати сприятливе  середовище для розвитку пізнавальних інтересів кожного учня та творчої атмосфери на уроці та в позаурочний час;

 

-      приділяти особливу увагу розвитку мовлення молодших школярів, застосовуючи методи критичного мислення;

 

-      забезпечувати психологічно комфортні умови для зміцнення фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’ я дитини;

 

створення  банку публікацій у фахових виданнях, електроних засобах 

I заняття

Вересень 2013 року

Тема: «Організація навчально-виховного процесу в школі  1 ступеня»

 

№ з/п

Питання засідання

Форма роботи

Відповідальні

1

Про виконання плану за 2012-2013 н.р. Обговорення плану роботи на 2013-2014 н.р. Особливості навчально-виховного процесу  в початковій школі у зв’ язку з впровадженням ДСПЗО.

звіт,

обговорення

Члени МО

2

Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів МОНМСУ. Критерії оцінювання. Обговорення навчальних програм та підручників. Вимоги щодо ведення класних журналів у 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів(лист МОНМСУ)

круглий стіл

Члени МО

3

Способи подальшого розвитку творчої ініціативи педагогів, підвищення якості підготовки учнів 3-4 класів до участі у міських олімпіадах з базових дисциплін.

обговорення

Яремчук О.Я.

Мудраченко С,А

4

Розподіл доручень між членами методичного об ‘єднання. Огляд методичної літератури.

 

Члени МО

 

                                                    II заняття

                                              Листопад 2013 року

Тема: «Впровадження креативних освітніх технологій у практику  початкової школи»

 З/П

Питання засідання

Форма

роботи

Відповідальні

1

Державний стандарт «Мова і література»

Державні вимоги щодо навчальних досягнень учнів за змістовою лінією «Коло читання»

доповідь

Сьомкіна С.В.

2

Виразне читання як засіб розвитку емоційно-чуттєвої сфери молодшого школяра.

круглий стіл

Члени МО

3

Шляхи формування читацьких інтересів молодших школярів із використанням мультимедіа та інтернету.

повідомлення

Зеляніна Н,Ф.

4

Звіт вчителів 1-2 класів щодо адаптації учнів до шкільного життя та впровадження ДСПЗО.

звіт,

обговорення

Лебідь І.Я. ,

Пінчук Л,М.

5

Ознайомлення з новинками науково- методичної літератури.

 

Клокова О.М.

 

III заняття

Грудень  2013року

Тема »Застосування інтерактивних технологій на уроках читання»

 

З/п

Питання засідання

Форма роботи

Відповідальні

1

Підсумки роботи МО за перший семестр. Моніторинг навчальних досягнень учнів з базових дисциплін.

обговорення

Члени МО

2

Система роботи над образними засобами художнього твору на уроках літературного читання.

доповідь

Пінчук Л.М.

3

Види уроків позакласного читання у 3-4 класах і методика їх проведення.

повідомлення

Сьомкіна С.В.

4

Підготовка учнів 3-4 класів до участі у міських та шкільних олімпіадах з базових дисциплін.

круглий стіл

Члени МО

 

IV заняття

Травень 2014 року

Тема: «Спільна діяльність вчителя та учнів -  сприяння активізації творчої активності школярів.»

З/П

Питання засідання

Форми роботи

Відповідальні

1

Звіт про роботу МО протягом навчального року.

доповідь

Члени МО

2

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів за підсумками річного оцінювання.

 

моніторинг

Члени МО

3

Використання ігрових технологій на уроках читання.

педагогічний турнір

Мудраченко С.А.

4

Стан шкільної документації .

 

 

 

5

Організація літнього відпочинку дітей.

 

Пінчук Л.М.

6

Створення картотеки статей науково-методичної літератури, електронного банку даних.

 

Члени МО